Vol. 1 Núm. 1 (2022): βετα. Revista digital de arte